”க.பொ.த (சா/த) ப் பரீட்சையில் தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் பாடத்தில் குறிப்பிட்ட அடைவினை மாணவர் பெற முடியாமைக்கான காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும்” - ஏறாவூர்ப்பற்று - 1 கல்விக் கோட்டப் பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account