பெற்றோர் வெளிநாடு செல்கின்றமையால் பிள்ளைக்கு ஏற்படும் உளவியல் பிரச்சினைகளும் அவை அடைவு மட்டத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கமும்: செங்கலடி மத்திய கல்லூரியின் கனிஷ்ட இடைநிலை வகுப்புக்களை (6-9) அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு.


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account