கணித பாட அடைவு மட்டத்தை மேம்படுத்தல்.. (மட் /பட்/கண்ணகிபுரம் விநாயகர் வித்தியாலய 2016 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரணதரப் பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட செயல்நிலை ஆய்வு)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Gateway


Browse

My Account