”யுத்தத்திற்குப் பின்னரான மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்களின் இன்றைய நிலை-சம்பூர் பிரதேசத்தை சிறப்பாகக் கொண்ட ஆய்வு”

Show simple item record

dc.contributor.author செல்வி.ஷிவானி, ஜெயகாந்தன்
dc.date.accessioned 2019-11-05T04:59:23Z
dc.date.available 2019-11-05T04:59:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/4051
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher கலைகலாசாரபீடம் en_US
dc.subject யுத்தத்திற்கு பின்பு-After the war en_US
dc.subject இன்றைய நிலை-Current Status en_US
dc.subject மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்கள்-Resettled People en_US
dc.title ”யுத்தத்திற்குப் பின்னரான மீள்குடியேற்றப்பட்ட மக்களின் இன்றைய நிலை-சம்பூர் பிரதேசத்தை சிறப்பாகக் கொண்ட ஆய்வு” en_US
dc.identifier.sslno FAC659 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account