மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பாலுற்பத்தியை தீர்மானிக்கும் காரணிகள்

Show simple item record

dc.contributor.author மாணிக்கன், கிருபரெட்ணம்
dc.date.accessioned 2019-11-14T05:57:56Z
dc.date.available 2019-11-14T05:57:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/4078
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher கலை கலாசார பீடம் en_US
dc.subject பால் உற்பத்தி-Milk Production en_US
dc.subject தீர்மானிக்கும் காரணிகள்-Determining Factors en_US
dc.subject மட்டக்களப்பு-Batticaloa en_US
dc.title மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பாலுற்பத்தியை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் en_US
dc.identifier.sslno FAC670 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account