கேலிச்சித்திரத் தொடர் நாடகங்கள் மற்றும் கேலிச்சித்திர திரைப்படங்களின் மூலம் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள்

Show simple item record

dc.contributor.author நந்தகோபால், பிரகீஸ்
dc.date.accessioned 2020-02-10T09:59:03Z
dc.date.available 2020-02-10T09:59:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/4137
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject கேலிச்சித்திரத் தொடர் நாடகங்கள் - Cartoon en_US
dc.subject சிறுவர்கள் - Children en_US
dc.title கேலிச்சித்திரத் தொடர் நாடகங்கள் மற்றும் கேலிச்சித்திர திரைப்படங்களின் மூலம் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno FAC728 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account