கஷ்டப் பிரதேச பாடசாலைகளின் வகுப்பறை மேற்பார்வை கனிஷ்ட இடைநிலை மாணவர்களின் அடைவு மட்டத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் - ஓர் ஆய்வு காத்தான்குடி கோட்ட கஷ்டப் பிரதேசத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account