க.பொ.த (சா தர)ப் பரீட்சையில் வணிகமும் கணக்கீட்டுக் கல்வியும் பாட அடைவுமட்டத்தை அதிகரிப்பதில் உள்ள பிரச்சினைகள்: (மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை வடக்குக் கோட்டப் பாடசாலைகளை மையமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஓர் ஆய்வு)


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account