கடந்த மூன்று தசாப்த காலங்களில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் இடப்பெயர்வும் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களும் (1981-2011)


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account