கிழக்கிலங்கையில் இடப்பெயர்வுகளுக்குள்ளாகும் மீனவ சமூகத்தினரிடையேயான வாழ்வாதார மாற்றங்கள் - மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பனிச்சங்கேணி வாவி மீனவர்கள் தொடர்பான ஒர் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account