ஈழத்துக் கூத்தியல் ஆய்வில் காரை செ.சுந்தரப்பிள்ளையின் வட இலங்கை நாட்டார் அரங்கும் போராசிரியர் சி.மௌனகுருவின் மட்டக்களப்பு மரவு வழி நாடகங்களும் - ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account