இலங்கை அரசியல் முறைமையில் அதிகாரபகிர்வு : மாகாணசபைமுறைமை பற்றிய பகுப்பாய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author சுபாஜினி, மோகனதாஸ்
dc.date.accessioned 2019-02-06T10:14:43Z
dc.date.available 2019-02-06T10:14:43Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/711
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject முதலமைச்சரின் கடமைகள் en_US
dc.subject மாகாண நீதிமன்றம் en_US
dc.subject மாகாண பொதுச்சேவைகள் en_US
dc.title இலங்கை அரசியல் முறைமையில் அதிகாரபகிர்வு : மாகாணசபைமுறைமை பற்றிய பகுப்பாய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC07 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account