2008 ஆம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாண சபைத்தேர்தல் வன்முறைகளில் ஊடகங்களின் முக்கியத்துவம்

Show simple item record

dc.contributor.author சீனிமுகம்மது, அஜ்வத்
dc.date.accessioned 2019-02-07T03:45:41Z
dc.date.available 2019-02-07T03:45:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/715
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject தேர்தலுக்கான நியாயங்கள் en_US
dc.subject தேர்தல் தினம் en_US
dc.subject அரசியல் கட்சிகள் en_US
dc.title 2008 ஆம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாண சபைத்தேர்தல் வன்முறைகளில் ஊடகங்களின் முக்கியத்துவம் en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC05 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account