திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் வறுமையும் சமூகப் பிரச்சினைகளும் ஒரு சமூகவியல், மானுடவியல் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author நாகராசா, பிரதீபன்
dc.date.accessioned 2019-02-07T05:08:17Z
dc.date.available 2019-02-07T05:08:17Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/734
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject வறுமையின் வகைகள் en_US
dc.subject தாவர வகைகள் en_US
dc.subject கல்வியும் வறுமையும் en_US
dc.title திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் வறுமையும் சமூகப் பிரச்சினைகளும் ஒரு சமூகவியல், மானுடவியல் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC16 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account