“கனிஷ்ட இடைநிலைப்பிரிவில் விஞ்ஞானப்பாடத்தின் அடைவினை அதிகரிப்பதில் ஆசிரியரின் செயற்பாடுகள்” - நாவிதன்வெளிக் கல்விக்கோட்டத்திற்குட்பட்ட வகை II பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author வளர்மதி, கோபாலபிள்ளை
dc.date.accessioned 2019-02-07T08:21:00Z
dc.date.available 2019-02-07T08:21:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/759
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject பிரச்சினை தீர்க்கும் முறை en_US
dc.subject களவேலை en_US
dc.subject குழுமுறை en_US
dc.title “கனிஷ்ட இடைநிலைப்பிரிவில் விஞ்ஞானப்பாடத்தின் அடைவினை அதிகரிப்பதில் ஆசிரியரின் செயற்பாடுகள்” - நாவிதன்வெளிக் கல்விக்கோட்டத்திற்குட்பட்ட வகை II பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC50 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account