கல்முனைக் கல்வி வலயத் தமிழ்ப் பிரிவிற்குட்பட்ட 1C பாடசாலைகளில் சிரேஷ்ட இடைநிலைப்பிரிவு மாணவர்கள் கற்றலில் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்.

Show simple item record

dc.contributor.author சுப்பிரமணியம், திருப்பதி
dc.date.accessioned 2019-02-13T05:05:06Z
dc.date.available 2019-02-13T05:05:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/834
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject ஆய்வுக் கருவிகள் en_US
dc.subject மாணவர்களின் கற்றலை பாதிக்கும் காரணிகள் en_US
dc.subject பாடசாலைகளும் பெற்றோரும் en_US
dc.title கல்முனைக் கல்வி வலயத் தமிழ்ப் பிரிவிற்குட்பட்ட 1C பாடசாலைகளில் சிரேஷ்ட இடைநிலைப்பிரிவு மாணவர்கள் கற்றலில் எதிர்நோக்கும் சவால்கள். en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC108 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account