பாண்டிருப்புத் திரௌபதையம்மன் ஆலய சடங்குப் பாடல்கள் - சமூக இலக்கிய ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author கிரிஜா, வெற்றிவேல்
dc.date.accessioned 2019-02-13T07:49:34Z
dc.date.available 2019-02-13T07:49:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/854
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject திரௌபதையம்மன் சடங்குப் பாடல்கள் en_US
dc.subject கொடியேற்றச் சடங்குப் பாடல்கள் en_US
dc.title பாண்டிருப்புத் திரௌபதையம்மன் ஆலய சடங்குப் பாடல்கள் - சமூக இலக்கிய ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC71 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account