ஆலையடிவேம்புப் பிரதேசத்தில் மீளக் குடியமர்த்தப்பட்ட சின்னமுகத்துவார கிராம மக்களின் கல்வி நிலை பற்றிய ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author தவராஜா, சிலோஜினி
dc.date.accessioned 2019-02-13T08:46:11Z
dc.date.available 2019-02-13T08:46:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/862
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சின்னமுகத்துவார கிராம மக்கள் en_US
dc.subject கல்வி பற்றிய எண்ணக்கரு en_US
dc.subject இலக்கிய மீளாய்வு en_US
dc.title ஆலையடிவேம்புப் பிரதேசத்தில் மீளக் குடியமர்த்தப்பட்ட சின்னமுகத்துவார கிராம மக்களின் கல்வி நிலை பற்றிய ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC120 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account