“கோறளைப்பற்று பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட வகை II பாடசாலைகளில் க.பொ.த(சா/த)ப் பரீட்சையில் வரலாறுப்பாட அடைவுமட்டம் தொடர்பான ஓர் ஆய்வு ”

Show simple item record

dc.contributor.author காண்டீபன், விநாயகம்
dc.date.accessioned 2019-02-14T05:46:29Z
dc.date.available 2019-02-14T05:46:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/872
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject பிரதேசத்தின் சமூகநிலை en_US
dc.subject பிரதேச பொருளாதார நிலை en_US
dc.subject பிரதேசத்தின் கல்வி நிலை en_US
dc.title “கோறளைப்பற்று பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட வகை II பாடசாலைகளில் க.பொ.த(சா/த)ப் பரீட்சையில் வரலாறுப்பாட அடைவுமட்டம் தொடர்பான ஓர் ஆய்வு ” en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC126 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account