பூகோளமயவாக்க சகாப்தத்தில் தேசிய அரசுகள் : ஒரு மீள்பார்வை

Show simple item record

dc.contributor.author பதித்ரா, மனோகரன்
dc.date.accessioned 2019-02-14T08:15:44Z
dc.date.available 2019-02-14T08:15:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/892
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சுற்றுச் சூழல் சீரழிவு en_US
dc.subject அரசின் இறைமை அதிகாரம் en_US
dc.subject பிரஜாவுரிமை en_US
dc.title பூகோளமயவாக்க சகாப்தத்தில் தேசிய அரசுகள் : ஒரு மீள்பார்வை en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC134 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account