யாழ்ப்பாணத்தில் இந்து,கிறிஸ்தவர்களுக்கிடையே நிகழ்ந்த வரும் மதமாற்றம்.(வலிகிழக்குப் பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளை மையமாகக் கொண்ட ஒர் ஆய்வு )

Show simple item record

dc.contributor.author மேனகா, தியாகராசா
dc.date.accessioned 2019-02-15T04:07:12Z
dc.date.available 2019-02-15T04:07:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/910
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject வழிபாட்டுமுறை en_US
dc.subject சமூகப்பணி en_US
dc.subject பொருளாதார நிலை en_US
dc.title யாழ்ப்பாணத்தில் இந்து,கிறிஸ்தவர்களுக்கிடையே நிகழ்ந்த வரும் மதமாற்றம்.(வலிகிழக்குப் பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளை மையமாகக் கொண்ட ஒர் ஆய்வு ) en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC147 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account