பெருந்தோட்ட தொழிற்சங்க இயக்கங்களில் பெண்களின் தலைமைத்துவம் : விசேட ஆய்வு அபகேனி தோட்டம்

Show simple item record

dc.contributor.author இராசலிங்கம், மோகனசுந்தரி
dc.date.accessioned 2019-02-15T08:58:00Z
dc.date.available 2019-02-15T08:58:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/936
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject மலையக பெண் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகள் en_US
dc.subject அபகேனி தோட்டம் en_US
dc.subject பெண் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினை en_US
dc.title பெருந்தோட்ட தொழிற்சங்க இயக்கங்களில் பெண்களின் தலைமைத்துவம் : விசேட ஆய்வு அபகேனி தோட்டம் en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC160 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account