வவுனியா மாவட்டத் தெற்கு வலய உயர்தரப் பாடசாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் தமிழ்ச் சஞ்சிகைகள் பற்றிய ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author சந்திரிகா, அழகர்
dc.date.accessioned 2019-02-18T04:11:22Z
dc.date.available 2019-02-18T04:11:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/951
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject அரசியல் கட்டுரைகள் en_US
dc.subject பெண்ணியக் கவிதைகள் en_US
dc.subject கடிதங்கள் en_US
dc.title வவுனியா மாவட்டத் தெற்கு வலய உயர்தரப் பாடசாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் தமிழ்ச் சஞ்சிகைகள் பற்றிய ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC169 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account