1980 ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னரான வவுனியா நகரின் நகராக்கப்போக்கு

Show simple item record

dc.contributor.author நாகேஸ்வரி, சுப்பிரமணியம்
dc.date.accessioned 2019-02-18T10:26:06Z
dc.date.available 2019-02-18T10:26:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/975
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject சமய ரீதியான குடித்தொகை en_US
dc.subject இன அடிப்படையிலான குடித்தொகை en_US
dc.subject கல்வி வசதிகள் en_US
dc.title 1980 ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னரான வவுனியா நகரின் நகராக்கப்போக்கு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC219 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account