புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலக பிரிவில் 1985ஆம் ஆண்டின் பின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் ஓர் புவியியல் ஆய்வு.


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account