நல்லிணக்கத்தினை ஏற்படுத்துவதில் இலங்கை அரசாங்கம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் : விசேட ஆய்வு எல்.எல்.ஆர்.சி அறிக்கை.


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account