“வெருகல் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் வெள்ள இடரும் அதன் பாதிப்புக்களும் - புவியியல் தகவல் நுட்பத்தினூடான ஓர் ஆய்வு”


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account