முசலி பிரதேச செயலகப் பிரிவுக்குட்பட்ட பிரதேசத்தின் நிலப்பண்பாட்டில் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றம் 1988 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account