1988, 2018 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கிடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் குருணாகல் மாநகரசபைப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாடு மாற்றம்

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Gateway


Browse

My Account