“நெற்செய்கையில் இயந்திரப்பாவனையும் சமூக விளைவுகளும்”மண்முனைமேற்கு பிரதேசத்தினை அடிப்படையாகக்கொண்ட ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு-2016


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account