பதுளை மாவட்டத்தின் மீரியபெத்த தோட்டத்தின் சமூக கட்டமைப்பில் மண்சரிவு ஏற்படுத்திய பாதிப்புக்கள் ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account