கிராமிய சமுதாயத்தில் சிறுகடன் திட்டங்கள் ஏற்படுத்தும் சமூக, பொருளாதார தாக்கங்கள் - திருகோணமலை கப்பல்துறைப் பிரதேசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் சமூகவியல் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account