க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான தொழில்சார் வழிகாட்டலின் வினைத்திறனின்மையானது அவர்களின் எதிர்கால செயற்பாடுகளில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் (வலப்பனை கல்வி வலய தமிழ் மொழி மூல 1AB, 1C பாடசாலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account