1981,2017 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் கல்முனை மாநகரசபைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களும் அதன் விளைவுகளும்.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Gateway


Browse

My Account