கடல் வள அழிவை ஏற்படுத்தும் தடைசெய்யப்பட்ட மீன்பிடி முறைகள் : மன்னார் மாவட்டத்தின் விடத்தல்தீவு மீன்பிடி பரிசோதகர் பிரிவை மையப்படுத்திய கள ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account