இலங்கையின் நிலைமாறுகால நீதிச் செயன்முறையில் இலங்கை அரசாங்கத்தின் செயல்திறன் : ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவை அறிக்கைகளின் பரிந்துரைகளை(A/HRC/RES/30/01) அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account