"இலங்கையில் தகவலுரிமைச்சட்டமும் அது அமுல்படுத்துவதில் எதிர்கொள்கின்ற சவால்களும்" ஓர் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account