இலங்கை அரசியல் யாப்புகளில் சிறுபான்மையோர் உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்ட சந்தர்பங்கள் விசேட ஆய்வு (சோல்பரி யாப்பிலிருந்து 1978 வரையான காலப்பகுதி)


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account