கோறளைப்பற்று வடக்கு பிரதேச செயலகபிரிவுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு-1981.2018


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account