தலவாக்கலை சமுர்த்தி பிரிவிற்கு உட்பட்ட பகுதியில் வாழும் மக்களின் வறுமை நிலை-புவியிடத் தொழில்நுட்பத்திற்கூடான இட ரீதியான பகுப்பாய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account