இலங்கையில் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் மக்களின் சமூக பொருளாதார அரசியல் பிரச்சினைகளும் அவற்றிக்கான தீர்வுகளும்


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account