“வெகுசன தொடர்புசாதனங்கள் கட்டிளமைப் பருவத்திர் மீத ஏற்படுத்தும் தாக்கம்” கோட்டைக்கல்லாறு பிரதேசத்தினை மையப்படுத்திய சமூகவியல் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account