மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் உன்னிச்சை கிராம சேவகர் பிரிவில் வாழும் நன்னீர் மீனவ குடும்பங்களின் சமுக பொருளாதார நிலை பற்றிய ஆய்வு .

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Gateway


Browse

My Account