1980 களில் இருந்து மண்முனை மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவில் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு

Show simple item record

dc.contributor.author பஞ்சாட்சரம், வினோத்
dc.date.accessioned 2019-02-18T09:28:07Z
dc.date.available 2019-02-18T09:28:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/968
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject நெற்செய்கை en_US
dc.subject சமூக நிலைமைகள் en_US
dc.subject கால்நடை வளர்ப்பு en_US
dc.title 1980 களில் இருந்து மண்முனை மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவில் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு en_US
dc.type Undergraduate Report en_US
dc.identifier.sslno FAC212 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Research Gateway


Browse

My Account