1980 களில் இருந்து மண்முனை மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவில் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account