வாழ்வியல் அம்சங்கள் அன்றும் - இன்றும்

Show simple item record

dc.contributor.author குமுதினி, தம்பிராசா
dc.date.accessioned 2020-11-03T08:50:51Z
dc.date.available 2020-11-03T08:50:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://www.digital.lib.esn.ac.lk/handle/123456789/13851
dc.language.iso ta en_US
dc.publisher Faculty of Arts & Culture en_US
dc.subject இயற்கை வளங்கள் - natural resources en_US
dc.subject கிராமம் - Village en_US
dc.subject சவால்கள் - Challenges en_US
dc.title வாழ்வியல் அம்சங்கள் அன்றும் - இன்றும் en_US
dc.type Thesis en_US
dc.identifier.sslno FAC814 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Gateway


Browse

My Account