குமாரவேலியார் கிராமத்தில் பெண் தலைமைக் குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளும் அவை குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களும் - ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account