“நுண்கடன் திட்ட செயற்திட்டமும் மக்கள் எதிர் கொள்ளும் சவால்களும் : இராகலை பிரதேசம் ஓர் சிறப்பு ஆய்வு”


Item PreviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Research Gateway


Browse

My Account